Oppdatert: 06.04.21
Snorre Sturlason

Dikterhøvdingen fra Island


Snorre Sturlason En av de rikeste og ærgjerrigste ættene på Island var Sturlungene, og til denne ætten hørte Snorre. Han ble født i 1179. Mens han var liten brukte moren opp arven hans, men Snorre skaffet seg rikdom da han ble voksen.
Han giftet seg to ganger, og begge gangene med rike kvinner.
Han ble lovsigemann på Island. Lovsigemannen var den som sa fram lovene på Alltinget, og på den måten fikk han stor makt og myndighet.
Snorre var to ganger i Norge, og lenge hver gang. I Norge var det på den tiden strid mellom Håkon Håkonsson og Skule jarl. Første gang Snorre var i Norge var Håkon bare et barn, og Skule styrte for ham. Snorre ble Skules venn. Seinere, da Håkon selv ble konge, forsto han at Snorre ikke ville hjelpe ham med å få Island under norsk herredømme. Kong Håkon ga derfor en annen mann på Island dette oppdraget. Da begynte en voldsom kamp mellom denne mannen og Snorre. Snorre måtte flykte og kom til Norge igjen. Etter to år i Norge fikk han vite at den andre høvdingen på Island var død, og nå ville han dra tilbake dit. Kong Håkon nektet ham å reise, men Snorre dro avgårde likevel. Håkon sendte da et brev til Island, og ga beskjed om at Snorre enten skulle fanges og føres til Norge eller drepes.
Snorres tidligere svigersønn, Gissur Þorvaldsson, påtok seg oppdraget, og i 1241 ble Snorre overfalt på gården sin, Reykaholt, og drept.
Hans politiske karriere endte følgelig svært dårlig.

Som forfatter var Snorre den største i norrøn tid.
Det er særlig som kongehistoriker han er godt kjent, men han var også svært litterært engasjert. Snorre skjønte at den gamle diktekunsten holdt på å gå i glemmeboken. Av sin mor hadde han fått høre fortidens sagaer, og han interesserte seg levende for dem.
Snorre skrev, som tidligere nevnt, "Den yngre edda".
Aller mest kjent er han imidlertid for å ha skrevet kongesagaene, "Heimskringla".
Snorre begynner å fortelle om jordkloden og verdensdelene, så drar han opp til "norderlandene", der Odin hersker. Fra Odin stammer de gamle norske kongene, mener Snorre, og han forteller om kongene fra Halvdan Svarte og helt fram til Kong Sverre.

Teksten fortsetter under reklamen!

Viktige årstall:

1179
Snorre ble født på gården Hvammur innerst i Breiðafjørður vest i Island.
Faren, Sturla, var knyttet til Egil Skallagrimsons ætt gjennom ekteskap.

1182
Snorre ble sendt til høvdingen Jòn Loptsson for oppfostring.

1202
Snorre gifter seg med Herdis. Hun var datteren til den rike presten og høvdingen Bersi.
Han flytter til gården Borg, tidligere hjemmegården til Egil Skallagrimson

1206
Herdis og Snorre skiller seg, og han flytter til Reykholt.

1215
Snorre blir valgt til lovseiemann på Alltinget.

1218
Han reiste dette året til Norge, der han ble hirdmann.
Bodde mye hos hertug Skule.
Det ryktes på Island at han hadde lovt norskekongen, Håkon Håkonsen, å arbeide for at Island skulle legges inn under Norge.

2020-30
I dette ti-året skrev han "Snorre-Edda", "Heimskringla" og muligens "Egils saga"

1221-31
Nok en gang lovseiemann.
Han flytter sammen med den rike enken Hallveig Ormsdottir.
En stor ættestrid ryster Island.
Snorre skildrer denne striden i "Sturlungasaga"

1237
Snorre rømmer til Norge og slår seg sammen med hertug Skule, kong Håkons motstander.

1239
Han trosser kongens forbud og reiser tilbake til Island.
Kong Håkon Håkonson beordrer Snorre tilbakeført til Norge - eller drept...

1241
Snorre blir drept i kjelleren sin på Reykholt
oppdatert 06.04.21
Page visited 26655 times
Totalt:
9.882.531  visitors

Dette nettstedet er organisert av VGSkole.no som en ressursbase for elever i videregående skole
This site is designed and created by VGSkole.no for educational purposes


Kontaktinfo
Ny bok!

Klikk for info...